Czym jest religia?

Czym jest religia?

Religia to zespół wierzeń odnoszących się do istnienia Boga lub bogów. Odpowiada na pytania do czego dąży człowiek, o powstaniu świata oraz jest to nauka o wierzeniach, zasadach z zakresu moralności i form organizacyjnych.
Religia to także nieobowiązkowy przedmiot nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz liceach, technikach i szkołach zawodowych.

Istnieją wyznania monoteistyczne, czyli dotyczą wiary w istnienie jednego Boga. Główną religią monoteistyczną jest chrześcijaństwo, które dzieli się na katolicyzm, protestantyzm, prawosławie.

Religie nie monoteistyczne, obejmują wiarę w wielobóstwo, czyli istnienie wielu bogów.

W 1054 roku doszło do rozłamu na Kościół wschodni i zachodni. To wydarzenie przeszło do historii jako wielka schizma.

O religiach słów kilka

Różne wierzenia

Każda religia, czyli każde jedno wyznanie jest swojego rodzaju wyznacznikiem życia człowieka na ziemi. Podpowiada jak na co dzień żyć i wskazuje co następuje z chwilą śmierci oraz odejścia duszy ludzkiej z tego świata.

W niektórych wierzeniach dusza podlega reinkarnacji. W chrześcijaństwie odłamie katolickim, po śmierci, dusza odrywa się od ciała i idzie na sąd Boży. Religia chrześcijańska opiera się na Biblii. Naukę Pisma Świętego uzupełnia Katechizm Kościoła Katolickiego. Zwierzchnikiem Kościoła katolickiego jest Papież, z główną siedzibą w Watykanie.

Ateizm, który również jest związany z religiami, neguje obecność Boga lub wielu bogów.

Różne religie i wierzenia są przyczynami konfliktów zbrojnych, wojen i prześladowań. Z zgodzie z wyznawaną religią można żyć przez całe życie, można się też do niej nawrócić lub z niej zrezygnować.