Kim jest kapłan w religii katolickiej? – podstawowe informacje

Kapłaństwo urzędowe zgodnie z katechizmem kościoła katolickiego może przyczyniać się do rozwoju łaski chrztu wśród wszystkich chrześcijan.

Zatem kapłaństwo jest jednym ze środków dzięki którym Chrystus może budować oraz prowadzić swój kościół. Kapłaństwo realizowane jest przez osobny sakrament, czyli sakrament święceń.

Kim jest kapłan dla katolików?

Posiada on trzy stopnie. Zdecydowana większość kapłanów zyskuje drugi stopień kapłaństwa jakim jest prezbiterat. Natomiast stopniem najwyższym jest biskupstwo. Dlatego jedynie Biskupi otrzymują pełnię sakramentu święceń. Jest to realizowane w czasie konsekracji Biskupiej.

Wówczas biskup konsekrator nakłada ręce oraz odmawia specjalną modlitwę konsekracyjną. Wówczas przekazana jest władza apostolska. Jest to przekazywane nieprzerwalnie z pokolenia na pokolenie biskupów. Zatem gdyby ten łańcuch sukcesji cofnąć do początku, pozwoliłoby to dojść do samego Chrystusa, który ustanowił sakrament kapłaństwa. Zatem kapłani są następcami apostołów.

Warto zwrócić uwagę na brak nowych księży, tutaj więcej na ten temat w artykule o kryzysie powołań kapłańskich w kościele katolickim.

Drugi stopień sakramentu kapłaństwa – prezbiterat

Prezbiterat to drugi stopień sakramentu święceń kapłańskich. Posiadają go proboszczowie, rezydenci, wikariusze oraz zwykli kapłani. Odprawiają msze święte, sprawują różnorodne zadania duszpasterskie oraz sakramenty święte. Swoją posługę realizują w diecezjach, będąc podległymi biskupowi diecezjalnemu.

Kapłani w religii katolickiej służą zatem wiernym oraz dążą do przekazywania mądrości Kościoła i samego Chrystusa. Uczestniczą również w życiu wiernych, między innymi przez sakramenty święte, udzielaną komunię świętą, ale także nauki zgodnie z wiarą Kościoła katolickiego.