Istnienie Boga

Wiele osób zadaje sobie pytanie: [i]"Czy są jakieś dowody na to że [b]Bóg[/b] istnieje?"[/i]. Ale tak właściwie to czym jest [b]Bóg[/b]? W niektórych religiach jest wiele [b]bóstw[/b], takich jak Zeus, Hades, Atena – Grecy, Neptun, Mars, Wenus – Rzymianie, są to religie [i]politeizm[/i] co oznacza wiarę w wielu Bogów, czyli wielobóstwo. Niektóre religie miały tylko […]

Czym jest religia?

Czym jest religia? Religia to zespół wierzeń odnoszących się do istnienia Boga lub bogów. Odpowiada na pytania do czego dąży człowiek, o powstaniu świata oraz jest to nauka o wierzeniach, zasadach z zakresu moralności i form organizacyjnych. Religia to także nieobowiązkowy przedmiot nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz liceach, technikach i szkołach zawodowych. Istnieją wyznania […]

Niedojrzałość emocjonalna a religijność

Okazuje się, że religia może stanowić poważne zagrożenie dla osób niedojrzałych emocjonalnie. Problemem są wszystkie występujące na świecie wyznania. Skupimy się jednak na katolicyzmie ze względu na to, że jest u nas religią dominującą. U osób, u których nie ukształtowała się dojrzała osobowość duchowość może wywoływać poważne stany lękowe, depresję, a nawet prowadzić do psychozy. […]

Czy można zdefiniować Boga?

Próby poznania boga Czy można zdefiniować Boga? Jak wyglądały takie próby? Czy różnorodność myślenia o Bogu nie jest ogromna, a próby Jego definiowania nie kończą się sprowadzaniem Go do skończoności? Pytania się mnożą, a odpowiedzi wciąż brakuje. Nasze próby poznania Boga prowadzi się z różnych perspektyw. Innym obrazem Boga posługuje się człowiek sukcesu, któremu powodzi […]

© 2021 KSLP.ORG.PL