Cechy charakterystyczne religii mezopotamskiej

Od najwcześniejszych cywilizacji istoty ludzkie starały się zrozumieć świat poprzez religie, tworząc mity i bogów, aby zrozumieć sens życia. Jedna z pierwszych mitologii w historii ludzkości miała swój początek w Mezopotamii, kolebce cywilizacji.

Cechy charakterystyczne religii mezopotamskiej

Mitologia Mezopotamii to zespół wierzeń i mitów charakterystycznych dla starożytnych Mezopotamczyków, które po latach zostały zastąpione przez wierzenia perskie lub babilońskie. Aby zrozumieć złożoną mezopotamską religię, która posłużyła za wzór dla wielu późniejszych mitologii, musimy wymienić kilka jej głównych cech, aby zrozumieć znaczenie mezopotamskiej mitologii.

Główne cechy religii mezopotamskiej są następujące:

  • Mieszkańcy Mezopotamii byli politeistyczni, tzn. wierzyli w istnienie licznych bogów obejmujących wiele aspektów życia, będąc przeciwieństwem bardziej współczesnych religii, które głoszą istnienie jednego boga.
  • Bogowie wyglądali jak ludzie, mieli postać człowieka i wykonywali zwykłe ludzkie czynności, takie jak rodzenie dzieci czy jedzenie.
  • Bogowie byli nieśmiertelni, co odróżniało ich od ludzi i sprawiało, że mogli być nazywani bogami. W przeciwieństwie do wielu innych mitologii, w mitologii mezopotamskiej bogowie mogli dać nieśmiertelność komu tylko chcieli.
  • Bogowie byli źli, powodowali liczne okrucieństwa wobec ludzi, co powodowało, że Mezopotamczycy nie mieli miłości ani szacunku do swoich bogów, a jedynie strach, który zmuszał ich do modlitwy i składania hołdów, aby nie spotkać się z ich atakiem i zemstą.
  • Moce bogów były wieczne i nieograniczone, co powodowało, że mogli oni wpływać na każdy moment życia ludzi, będąc przyczyną wszystkich dobrych i złych rzeczy, które dzieją się w życiu ludzi.
  • Ludzie byli sługami bogów, więc musieli uszczęśliwiać bogów, albo bogowie zabijali ich przez choroby lub katastrofy.
  • Dla ludzi zaświaty były strasznym światem, w którym nie było jedzenia, a wszystko było niebezpieczne i nie było dobrego miejsca, do którego można by się udać po śmierci.
  • Demony, geny i duchy były definiującymi elementami mezopotamskich wierzeń, będąc mniej potężnymi od bogów i mogąc być zarówno dobrymi, jak i złymi. O duchach i magii przeczytasz w portalu: https://www.swiatmagii.pl
  • Każde miasto miało swojego boga patrona do ochrony, a w każdym miejscu budowano ogromną świątynię, aby bóstwo było zadowolone.
  • Kapłani należeli do wyższych klas społecznych, byli bardzo potężnymi ludźmi w społeczeństwie mezopotamskim.