Kim jest Abraham w Biblii?

Jedną z najważniejszych postaci religii chrześcijańskiej jest Abraham, będący jednym z protagonistów chrześcijaństwa, judaizmu i islamu, co spowodowało, że religie te nazwano religiami Abrahamowymi. Aby poznać życie tak ważnej osoby dla historii religii, w tym artykule opowiemy o historii Abrahama w Biblii.

Kim jest Abraham w Biblii?

Abraham jest postacią biblijną, która pojawia się w tzw. księdze Rodzaju, będąc pierwszym z trzech patriarchów i tym, który został wysłany przez Boga, aby odnaleźć to, co znane jest jako Ziemia Obiecana.

W Biblii Abraham odgrywa kluczową rolę, służąc jako pierwszy punkt łączący Boga z narodem żydowskim, będąc pierwszą osobą, która miała bliski kontakt z Bogiem, a tym samym jest założycielem religii.

Abraham musi opuścić ziemię swojej rodziny, aby szukać Ziemi Obiecanej, gdzie obiecano mu, że będzie mógł mieć rodzinę, gdyż jego żona nie była w stanie mieć dzieci.

Podsumowanie życia Abrahama

Związek Abrahama z religią był dziedziczny, gdyż był on potomkiem kilku ważnych postaci biblijnych, takich jak Noe. Większość życia Abrahama upłynęła z dala od religii, dopiero na starość Bóg skrzyżował jego drogę.

Abraham w tym czasie był żonaty ze swoją przyrodnią siostrą, Sarą, ale nie mogli mieć dzieci, ponieważ była ona bezpłodna. W tej sytuacji Bóg ukazał się Abrahamowi i powiedział mu, że powinien opuścić miasto swojej rodziny i udać się do Kanaanu, a nagrodą za udanie się do tej Ziemi Obiecanej będzie urodzenie syna i stworzenie wielkiego narodu.

Podróże Abrahama nie zakończyły się w Kanaanie, ponieważ wiele lat później Bóg kazał mu podróżować przez Egipt (ciekawostki i informacje o Egipcie znajdziesz w www.infoo.pl), aby zanieść słowo Boże do kolejnych miejsc. Po tej podróży Abraham i jego żona wrócili do Kanaanu, ale nadal nie mogli mieć dzieci, więc mówi się, że Sara ofiarowała mężowi jednego ze swoich niewolników, aby spłodził syna, i z tego związku urodził się Ismael.

Blisko stuletni Abraham otrzymał wizytę od Boga, który powiedział mu, że obietnica jest bliska spełnienia i że Sara będzie miała syna, któremu nadano imię Izaak. Szczęście Abrahama nie trwało jednak długo, gdyż Bóg poprosił Abrahama o złożenie w ofierze Izaaka, aby zademonstrować wierność, jaki miał wobec niego. Abraham miał zamiar to zrobić, ale w ostatniej sekundzie archanioł Gabriel powstrzymał rękę Abrahama, mówiąc, że to wszystko jest próbą od Boga.

O późniejszych latach Abrahama nie wiemy wiele, choć wiemy, że po śmierci Sary miał dzieci z inną żoną i że zmarł w wieku 175 lat, żyjąc tak długo, jak obiecał mu Bóg.