Czy można zdefiniować Boga?

Próby poznania boga

Czy można zdefiniować Boga? Jak wyglądały takie próby? Czy różnorodność myślenia o Bogu nie jest ogromna, a próby Jego definiowania nie kończą się sprowadzaniem Go do skończoności? Pytania się mnożą, a odpowiedzi wciąż brakuje. Nasze próby poznania Boga prowadzi się z różnych perspektyw. Innym obrazem Boga posługuje się człowiek sukcesu, któremu powodzi się w życiu zawodowym, a innym człowiek ciężko doświadczony przez cierpienie. Także w różnych religiach istnieją odmienne obrazy Boga. Czy to oznacza, że Bóg nie istnieje? Prawdą jest, że każdy człowiek ma jakiś Jego obraz, ale jeśli On jest, to mój Jego obraz musi dążyć do prawdy. Łatwo to wskazać na przykładzie człowieka. Jakąś konkretną osobę znają różni ludzie. Każda z tych osób ma odmienne zdanie na jego temat. Czy to oznacza, że ten człowiek jest zły, jest rzeczą lub w ogóle nie istnieje?
Choć celem nauki jest poznanie, to nie jesteśmy w stanie uzyskać pełnej wiedzy na temat istoty żywego Boga. Jednak poznanie na drodze zaprzeczenia (przemilczenia), wciąż pozostaje poznaniem, z czym wiążą się koncepcje teologii negatywnej. Teologia apofatyczna (przecząca), przyznając, że zagadki i zawiłości wiary przekraczają zdolności poznawcze rozumu, często używa jako swej metody paradosku, antynomii czy doświadczeń mistycznych. Czy jakiekolwiek definiowanie (a więc: objaśnianie, próba pełnego zrozumienia) „Tego, którego imię jest niezwykłe” ma sens? Przeważająca większość mistyków na pytania o Boga odpowiadała po prostu milczeniem.
Warto zgłębiać i odkrywać boskość w sobie. Niezależnie od obranej perspektywy, nie da się Boga zamknąć w ramy naukowe.

Istnienie Boga