O religiach słów kilka

Długa historia religii

Na świecie istnieje kilkaset religii wliczając w to wierzenia mniejszych plemion Afrykańskich. Interesujące jest więc, że każda z nich uważa swoją za jedyną prawdziwą. Aktualnie dominującą religią jest Chrześcijaństwo, jednak czy to automatycznie stwierdza jej prawdziwość ? Być może racje ma jakieś nic nieznaczące plemię afrykańskie, i to ich bogu powinniśmy oddawać cześć. Każdy twierdzi, że to oni mają rację, jednak gdy wszyscy mają rację to tak naprawdę nie ma jej nikt. Jedynym sensowny, wyjaśnieniem w tym wypadku, może być twierdzenie o jednym wspólnym i prawdziwym bogu, który w każdym zakątku świata był rozumiany i wyobrażany inaczej. Jego znaki i czyny wobec wierzących inaczej odbierano w każdej z kultur. Ostatecznie oznaczałoby to, że każdy miałby w jakimś stopniu rację. Nasuwa się jednak jeszcze jedno pytanie. Czemu tak naprawdę służy religia ? Uważam jej cel jako zbliżony do mitów, wyjaśnianie rzeczy niewyjaśnionych. Gdy człowiek nie może wiedzieć co stanie się z nim po śmierci wyobraża sobie niekończone pola z wszelkimi dobrami i beztroskie "życie". Jakie jednak ma ona zastosowanie dla społeczeństwa ? Biorąc na przykład chrześcijaństwo może to być zmniejszenie przestępczości na skutek obawy przed karą boską lub pośmiertnym zesłaniem do siedziby szatana, gdzie będzie już wiecznie cierpiał. Warunek jest prosty dobre zachowanie=niebo=brak przestępczości. Mimo wszystko uważam, ze wartości takie jak miłość do bliźniego, dobroć wobec biedniejszych, chęć niesienia pomocy w potrzebie powinna występować jako naturalny ludzki odruch, a nie jako karta przetargowa do raju.

Czym jest religia?